Notice: Undefined variable: replacements in /var/www/clients/client1/web3/web/plugins/content/imageresize.php on line 39

Fiecare companie poate decide să redirecționeze o parte din impozitul pe profit către sponsorizarea unor cauze sociale, de mediu, culturale, educaționale, sportive etc., pe care le consideră utile pentru comunitate. Companiile pot face sponsorizări de până la 20% din impozitul pe profit datorat Statului, în limita a 3‰ din cifra de afaceri a firmei, iar impozitul se diminuează cu suma aferentă sponsorizării.

Baza legală: Codul fiscal 2008 – 2009 - Titlul II Impozitul pe profit Cap.II Calculul profitului impozabil, Art.21 Cheltuieli:

"(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

p) Cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă totalul acestor cheltuieli îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

1. este în limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

2. nu depășește mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

În limitele respective se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcției de localuri, al dotărilor, achizițiilor de tehnologie a informației și de documente specifice, finanțării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialiști, a burselor de specializare, a participării la congrese internaționale;"

Persoana juridică, sponsorul, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de :

§10% pentru sponsorizări în domeniile: cultură, artă, învățământ, sănătate, asistență și servicii sociale, religios, acțiuni umanitare, protecția mediului;

§8% pentru: educație, drepturile omului, știință-cercetare, sport - cu excepția fotbalului;

§5% pentru domeniile: social și comunitar, reprezentare asociații profesionale, fotbal.

Puteți deveni sponsorul activității Asociației Studenților în Arheologie și Istorie din România sau al unor proiecte A.S.A.I.R. în baza unui contract de sponsorizare.

Doneaza

Doneaza

Comunitate

Facebook